top of page

COVID-19

Vi tar situationen vi alla befinner oss i på största allvar och följer självklart myndigheters regler och rekommendationer och har vid samtliga kontroller fått fullt godkänt och inga som helst anmärkningar på hur vi driver vår verksamhet.

 

Med anledning av rådande restriktioner får sedan 24 december 2020 ingen servering ske efter kl 20.00 och det är max 4 personer vid ett och samma bord som gäller (är man ett större sällskap går det självklart att dela upp sällskapet på flera bord om max 4 personer/bord).

 

För att våra åtgärder för att skapa en trygg restaurangmiljö ska få önskad effekt ber vi dig som gäst på Hamnkrogen att respektera våra åtgärder och för vår egen och för övriga gästers skull hjälpa oss med följande:

FRISK?

En förutsättning för att vistas i offentliga miljöer, uppvisar du någon typ av sjukdomssymptom ber vid dig vänligen att besöka oss en annan dag.

 

RENLIGHET

För att undvika eventuell smittspridning är det som vi alla vet viktigt att tvätta och sprita händerna ofta. Handsprit och handkräm hittar du på bardisken.

 

AVSTÅND & BETALNING

För att våra åtgärder gällande avstånd ska ha den önskade effekten är det viktigt att man i möjligaste mån förblir sittande vid bordet. Betalning bör därför alltid ske vid bordet för att undvika onödig folksamling vid baren, detta gäller även om man önskar dela upp notan.

 

I mån av tid hjälper vi gärna till med att dela upp notan, men ber annars er gäster om hjälp med att själva lösa uppdelning av notor internt (t.ex. via Swish).

 

 

TACK FÖR DIN HJÄLP OCH FÖRSTÅELSE!

*   *   *

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. (HSLF- FS 2020:37).

1 § Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

2 § Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

3 § För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.

 

Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.

4 § Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.

5 § Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

 

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna

Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund

Telefon 010-205 20 00

E-post info@folkhalsomyndigheten.se

www.folkhalsomyndigheten.se

bottom of page